Για καθέναν από τους 23 δείκτες που εντάχθηκαν στο προτεινόμενο σύστημα δεικτών, συντάχθηκε ένα αναλυτικό τεχνικό δελτίο. Το δελτίο αυτό δίνει την ενδελεχή περιγραφή του δείκτη και απαρτίζεται από εννιά (9) ξεχωριστά πεδία, τα οποία είναι:

  • Ο κωδικός του δείκτη.
  • Η λεκτική περιγραφή του δείκτη.
  • Η μαθηματική περιγραφή του δείκτη.
  • Οι μονάδες μέτρησης του δείκτη.
  • Η σκοπιμότητα συμπερίληψης του δείκτη.
  • Η περιγραφή των απαιτούμενων πρωτογενών δεδομένων.
  • Η περιγραφή των βασικών πηγών άντλησης των πρωτογενών δεδομένων και των διαφόρων μέθοδοι συλλογής.
  • Η περιγραφή των μεθοδολογικών βημάτων υπολογισμού.
  • Η περιγραφή των κατευθύνσεων ή τιμών-στόχων.