Εναρκτήρια Συνάντηση του RESCUE

Η Εναρκτήρια Συνάντηση του RESCUE (REinventing Sump Cycle Under pandemic Era) πραγματοποιήθηκε διαδικτυακά μέσω ηλεκτρονικής πλατφόρμας, την Πέμπτη 24-03-2022, ώρα 12.00π.μ.  Το αντικείμενο της εκδήλωσης ήταν η επίσημη έναρξη του έργου και η οργάνωση της πορείας υλοποίησης του έργου. Στην συνάντηση συμμετείχαν εκπρόσωποι των εταίρων του έργου. Από το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης (Α.Π.Θ.) συμμετείχαν οι κ. Ιωάννης Πολίτης, Επίκουρος Καθηγητής, ο κ. Γεώργιος Γεωργιάδης, Μεταδιδακτορικός Ερευνητής, ο κ. Παναγιώτης Παπαϊωάννου, ομότιμος Καθηγητής, η κα. Αναστασία Νικολαΐδου, Υποψήφια Διδάκτωρ και ο κ. Αλέξανδρος Σδουκόπουλος, Μεταδιδακτορικός Ερευνητής. Από το Πανεπιστήμιο Μακεδονίας (Πα.Μακ.) συμμετείχε ο κ. Γρηγόρης Σίμος, Ομότιμος Καθηγητής ενώ από το Πανεπιστήμιο Κρήτης (Π.Κ.) ο κ. Μανώλης Μανιούδης, Μεταδιδακτορικός Ερευνητής και η κα. Μιλένα Παναγιωτοπούλου, Υποψήφια Διδάκτωρ. 

Στην αρχή της συνάντησης, ο Επιστημονικός Υπεύθυνος & Συντονιστής του έργου, κ. Ιωάννης Πολίτης αφού ευχαρίστησε τους παρευρισκόμενους για την παρουσία τους στη συνάντηση, τους κάλεσε να συζητήσουν για τις εκπαιδευτικές και ερευνητικές δραστηριότητες του φορέα που εκπροσωπούν αλλά και ειδικότερα σε ότι αφορά την πανδημία του COVID-19. To Α.Π.Θ., πραγματοποίησε πανελλαδική έρευνα ερωτηματολογίου κατά τη διάρκεια της πρώτης φάσης της πανδημίας που αφορούσε στην επίδραση των μέτρων περιορισμού της κινητικότητας στα χαρακτηριστικά μετακίνησης και στην συμπεριφορά των μετακινουμένων. Το Πα.Μακ. συμμετείχε σε μία ψυχολογική μελέτη της αβεβαιότητας που προκαλείται από τον COVID-19 και αφορούσε μία διαπολιτισμική προσπάθεια κατανόησης και πρόληψης της ανησυχίας και του άγχους που μπορεί να προκαλέσει μία πανδημία. Όσον αφορά το Π.Κ., η ερευνητική του δραστηριότητα επικεντρώνεται κυρίως στην αναγνώριση και στην αντιμετώπιση των οικονομικών επιπτώσεων του COVID-19, ειδικότερα σε ότι αφορά τις επιχειρήσεις.

Στην συνέχεια ο κ. Πολίτης πραγματοποίησε μία παρουσίαση του RESCUE. Αναφέρθηκε εν συντομία στην πορεία υλοποίησης του έργου με αναφορά στα διάφορα Πακέτα Εργασίας καθώς και τα αναμενόμενα αποτελέσματα και τις δράσεις που θα υλοποιηθούν στο πλαίσιο του έργου. Στο τέλος της συνάντησης συζητήθηκαν και συν αποφασίσθηκαν από όλους τους εταίρους οι επόμενες δράσεις και ενέργειες για την υλοποίηση του έργου.

Μπορείτε να βρείτε την ατζέντα της εναρκτήριας συνάντησης εδώ.