Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης – Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών – Εργαστήριο Συγκοινωνιακής Τεχνικής

Το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης είναι το μεγαλύτερο πανεπιστήμιο στην Ελλάδας, διαθέτοντας πολυετή ακαδημαϊκή και ερευνητική δραστηριότητα. Το Εργαστήριο Συγκοινωνιακής Τεχνικής, του Τμήματος Πολιτικών Μηχανικών της Πολυτεχνικής Σχολής του ΑΠΘ συμμετέχει σε αυτό το έργο ως συντονιστής και επικεφαλής εταίρος. Λειτουργεί εδώ και τέσσερις δεκαετίες, με στόχο την υποστήριξη της ακαδημαϊκής εκπαίδευσης στο πεδίο του Σχεδιασμού των Μεταφορών, αλλά και την ανάπτυξη νέων, τεχνολογικά και αναπτυξιακά καινοτόμων εργαλείων και τεχνικών σε τρέχοντα συγκοινωνιακά ζητήματα, συμβάλλοντας σημαντικά στην προώθηση της ερευνητικής δραστηριότητας στον τομέα των μεταφορών.

Συντονιστής και Επιστημονικός Υπεύθυνος Έργου:
Ιωάννης Πολίτης, Επίκ. Καθηγητής
pol@civil.auth.gr

Πανεπιστήμιο Μακεδονίας

Το Πανεπιστήμιο Μακεδονίας έχει περισσότερα από 60 χρόνια λειτουργίας και αποτελείται από 8 τμήματα. Το Τμήμα Εκπαιδευτικής & Κοινωνικής Πολιτικής ιδρύθηκε το 1993 και τον Σεπτέμβριο του 1997 υποδέχθηκε τους πρώτους του φοιτητές με στόχο να προάγει τις επιστήμες της Διά βίου Μάθησης, της Εκπαίδευσης Ενηλίκων, καθώς και της Αγωγής και της Εκπαίδευσης Ατόμων με Αναπηρία ή /και με Ειδικές Εκπαιδευτικές Ανάγκες, να παρέχει στους/στις φοιτητές/-τήτριές του εκπαιδευτική επάρκεια και διδακτική-παιδαγωγική επάρκεια, και τέλος, να παρέχει στους πτυχιούχους του γνώσεις, δεξιότητες και στάσεις, απαραίτητες για την επιτυχή επιστημονική και επαγγελματική τους σταδιοδρομία και εξέλιξη.

Επιστημονικός Υπεύθυνος Έργου:
Γρηγόρης Σίμος, Καθηγητής (Αφυπηρετήσας) στο Τμήμα Εκπαιδευτικής & Κοινωνικής Πολιτικής
gsimos@uom.edu.gr

Πανεπιστήμιο Κρήτης — Τμήμα Πολιτικών Επιστημών

Το Πανεπιστήμιο Κρήτης (UoC) είναι ένα από τα μεγαλύτερα πανεπιστήμια στην Ελλάδα, με πολυετή ακαδημαϊκή και ερευνητική δραστηριότητα. Το Τμήμα Πολιτικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Κρήτης συμμετέχει στο έργο αυτό ως συνεργαζόμενος εταίρος. Λειτουργεί εδώ και τέσσερις δεκαετίες, με στόχο την υποστήριξη της ακαδημαϊκής εκπαίδευσης στον τομέα της Πολιτικής Επιστήμης, αλλά και την ανάπτυξη νέων, καινοτόμων εργαλείων και τεχνικών στα τρέχοντα θέματα που σχετίζονται με την Πολιτική Επιστήμη, συμβάλλοντας σημαντικά στην προώθηση της έρευνας στον τομέα της πολιτικής και κοινωνικής επιστήμης.

Επιστημονικός Υπεύθυνος Έργου:
Βάλια Αρανίτου, Αναπληρώτρια καθηγήτρια στο Τμήμα Πολιτικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Κρήτης
aranitou@uoc.gr

Στο Έργο συμμετέχουν με Επιστολή Πρόθεσης Συνεργασίας οι παρακάτω φορείς:

ΙΝΕΜΥ-ΕΣΕΕ

Το Ινστιτούτο Εμπορίου και Υπηρεσιών (ΙΝ.ΕΜ.Υ.) είναι το επίσημο επιστημονικό ινστιτούτο της Ελληνικής Συνομοσπονδίας Εμπορίου & Επιχειρηματικότητας (Ε.Σ.Ε.Ε.). Ρόλος του είναι να μελετά και να αναλύει σε βάθος τα θέματα του εμπορίου και των υπηρεσιών, ώστε να συμβάλλει ουσιαστικά στη διαμόρφωση και την επιστημονική τεκμηρίωση των θέσεων και προτάσεων της Ε.Σ.Ε.Ε.

Δήμος Θεσσαλονίκης

Ο δεύτερος σε πληθυσμό δήμος της Ελλάδας και με βάση την απογραφή του 2011 έχει μόνιμο πληθυσμό 325.182 κατοίκους. Περιλαμβάνει το ιστορικό της κέντρο της πόλης της Θεσσαλονίκης και τις περιοχές γύρω από αυτό.

Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας (ΠΚΜ)

Η μεγαλύτερη σε έκταση και δεύτερη σε πληθυσμό περιφέρεια της Ελλάδας. Διοικητικά αποτελεί δευτεροβάθμιο οργανισμό τοπικής αυτοδιοίκησης και γεωγραφικά καλύπτει το κεντρικό κομμάτι της Μακεδονίας, με εξαίρεση τη χερσόνησο του Αγίου Όρους που διέπεται από ειδικό καθεστώς.

Οργανισμός Συγκοινωνιακού Έργου Θεσσαλονίκης (ΟΣΕΘ)

Η Ο.Σ.Ε.Θ. Α.Ε. έχει κοινωφελή σκοπό, λειτουργεί χάριν του δημοσίου συμφέροντος και εποπτεύεται από το Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών. Έχει σκοπό την ανάπτυξη, τον συντονισμό, την εποπτεία και τον έλεγχο των δημοσίων επιβατικών αστικών συγκοινωνιών λεωφορείων και μέσων, υπόγειων και επίγειων, σταθερής τροχιάς καθώς και των θαλάσσιων μεταφορών με σκοπό τη μεταφορά και εξυπηρέτηση του επιβατικού στην Περιφερειακή Ενότητα Θεσσαλονίκης, μέσω ενός ολοκληρωμένου συστήματος μεταφορών υψηλού επιπέδου και με βάση τις αρχές της βιώσιμης κινητικότητας.