Ονομασία

Διαχείριση στάθμευσης 

Στρατηγικοί Άξονες

 • Εξασφάλιση λειτουργικότητας συστήματος μηχανοκίνητης κυκλοφορίας
 • Υποστήριξη τοπικής οικονομίας & επιχειρηματικότητας

Περιγραφή

Ευελιξία στη διαχείριση του συστήματος στάθμευσης σε αστικό επίπεδο προκειμένου να μπορούν να ικανοποιηθούν οι μεταβαλλόμενες ανάγκες της κοινωνίας κατά την περίοδο της πανδημίας

Κλίμακα εφαρμογής

Σε επίπεδο περιοχής

Σκοπός

 • Διαχείριση προσφοράς και ζήτησης για θέσεις στάθμευσης με βάση την πανδημία και το καθεστώς απαγόρευσης της κυκλοφορίας
 • Εξασφάλιση θέσεων στάθμευσης για την παραλαβή εμπορευμάτων από τοπικές επιχειρήσεις 
 • Εξασφάλιση θέσεων στάθμευσης για την παράδοση εμπορευμάτων και την εξυπηρέτηση των αστικών εμπορευματικών μεταφορών 

Περιοχή εφαρμογής

 • Κεντρικές περιοχές πόλεων όπου συγκεντρώνονται σημαντικές εμπορικές δραστηριότητες και υψηλές εμπορευματικές ροές
 • Περιοχές κατοικίας όπου εμφανίζονται αυξημένες ανάγκες για στάθμευση όταν ισχύουν απαγορεύσεις κυκλοφορίας

Φάσεις εφαρμογής

 • Φάση Ι: Αναστολή τελών στάθμευσης σε περιοχές όπου υφίσταται σύστημα ελεγχόμενης στάθμευσης για κατοίκους και επισκέπτες. Όταν είναι σε ισχύ μερικές ή καθολικές απαγορεύσεις κυκλοφορίας, οι περισσότερες θέσεις στάθμευσης παρά την οδό θα πρέπει να εξυπηρετούν τις ανάγκες των κατοίκων της περιοχής χωρίς χρέωση ενώ αντίστοιχα θα πρέπει να μειωθούν οι θέσεις στάθμευσης που προορίζονται για την εξυπηρέτηση των επισκεπτών μιας περιοχής. Θα πρέπει να αυξηθούν και οι θέσεις στάθμευσης παρά την οδό για την εξυπηρέτηση των αστικών εμπορευματικών μεταφορών λόγω πραγματοποίησης αυξημένων δρομολογίων παράδοσης/παραλαβής εμπορευμάτων. 
 • Φάση ΙΙ: Επαναφορά συστήματος ελεγχόμενης στάθμευσης και μετατροπή θέσεων στάθμευσης παρά την οδό σε θέσεις στάθμευσης για ποδήλατα και ΕΠΗΟ υπό όρους. Βασικά κριτήρια για την μετατροπή θέσεων στάθμευσης παρά την οδό που μέχρι πρότινος εξυπηρετούσαν την μηχανοκίνητη κυκλοφορία σε θέσεις στάθμευσης για ποδήλατα και ΕΠΗΟ, είναι η μεταβολή των χαρακτηριστικών μετακίνησης κατά την επαναφορά στην κανονικότητα (εάν δηλαδή έχει αυξηθεί η χρήση αυτών των μέσων), οι επιπτώσεις που μπορεί να προκύψουν στο ισοζύγιο της στάθμευσης και η αποδοχή του μέτρου από το ευρύ κοινό. 

Δείκτες παρακολούθησης (KPIs)

 • Κ7: Μέση απόσταση βαδίσματος από τον κοντινότερο χώρο παραλαβής/ παράδοσης δεμάτων (drop boxes, smart kiosks)
 • Κ10: Λόγος συσσώρευσης προς προσφορά στάθμευσης στην κεντρική περιοχή
 • Κ11: Λόγος v/c σε οδικά τμήματα του βασικού οδικού δικτύου

Οφέλη

Αύξηση/διατήρηση αριθμού των τοπικών επιχειρήσεων και βελτίωση της προσπελασιμότητας τους

Καλές πρακτικές

Σε διάφορες αστικές περιοχές κατά τη διάρκεια της πανδημίας έχουν επιβληθεί ορισμένες αλλαγές στους περιορισμούς στάθμευσης παρά την οδό τόσο σε ότι αφορά τυχόν χρονικούς περιορισμούς όσο και σε ζητήματα χρέωσης. Οι αλλαγές αυτές επιβλήθηκαν λόγω αλλαγών που παρατηρήθηκαν στις ανάγκες στάθμευσης τόσο των κατοίκων όσο και των εμπορικών καταστημάτων και επιχειρήσεων.

Η επιβολή τελών στάθμευσης για κατοίκους καταργήθηκε στη Σαραγόσα, Ισπανία προκειμένου να ενθαρρυνθούν οι κάτοικοι να παραμείνουν στα σπίτια τους. Στην Ανάπολη, ΗΠΑ σταμάτησε η χρήση των παρκόμετρων για πληρωμή κομίστρων για στάθμευση ενώ σταμάτησε και η επιβολή προστίμων για παράνομη στάθμευση. Αναγνωρίζοντας ότι πολλοί κάτοικοι εργάζονται από το σπίτι τους, όταν αυτό είναι δυνατόν, και ότι η κυκλοφορία είναι πολύ μειωμένη κατά τις πρωινές και βραδινές ώρες αιχμής, σε διάφορες πόλεις επιτρέπεται η στάθμευση σε συγκεκριμένες θέσεις που κανονικά απαγορεύοντανν. Αυτό θα επιτρέψει στους κατοίκους των περιοχών αυτών να σταθμεύουν όλη την ημέρα, καθ’ όλη τη διάρκεια των ωρών αιχμής. 

Το Σαν Φρανσίσκο, ΗΠΑ, δεδομένων των σημαντικών αλλαγών στη ζήτηση στάθμευσης, εφάρμοσε προσωρινές αλλαγές των τιμών για όλα τα παρκόμετρα σε όλη την πόλη. Τα χρονικά όρια καταργήθηκαν επίσης στους μετρητές στάθμευσης σε ολόκληρη την πόλη. Η πόλη διατήρησε ένα ελάχιστο τέλος στάθμευσης για να διασφαλίσει ότι θα συνεχίσει να υπάρχει εναλλαγή στάθμευσης γύρω από βασικές υπηρεσίες, όπως παντοπωλεία, ιατρικές εγκαταστάσεις και τράπεζες.

Αρκετές πόλεις των ΗΠΑ έχουν επεκτείνει την περίοδο δωρεάν στάθμευσης στους χώρους στάθμευσης με πληρωμή από 15 λεπτά σε 30 λεπτά, ώστε να δοθεί περισσότερος χρόνος στους πολίτες να παραλάβουν προϊόντα από  τοπικές επιχειρήσεις.

Το Λονδίνο, Ηνωμένο Βασίλειο παρατείνει ένα πρόγραμμα δωρεάν στάθμευσης που ξεκίνησε κατά τη διάρκεια της πανδημίας, ελπίζοντας ότι θα κρατήσει τον κόσμο να έρχεται στο κέντρο της πόλης για να υποστηρίξει τις τοπικές επιχειρήσεις. Οι οδηγοί που παρκάρουν στο κέντρο της πόλης μπορούν να χρησιμοποιούν τον κωδικό προώθησης “CORE” για να πάρουν δύο ώρες δωρεάν στάθμευσης. Ο κωδικός ισχύει για τους χώρους στάθμευσης στην οδό και τους δημοτικούς χώρους στάθμευσης, αλλά όχι για τις θέσεις που διαχειρίζονται ιδιώτες.

Σχετικοί δείκτες

Υψηλή συσχέτιση:
Κ7: Μέση απόσταση βαδίσματος από τον κοντινότερο χώρο παραλαβής / παράδοσης δεμάτων
Κ10: Λόγος συσσώρευσης προς προσφορά στάθμευσης στην κεντρική περιοχή

Μέτρια συσχέτιση:
Ο3: Δείκτης Αναστολών Συμβάσεων Εργασίας
Ο4: Δείκτης Ψηφιακού Μετασχηματισμού Επιχειρήσεων