Ονομασία

Αναδιοργάνωση δημόσιου χώρου για την υποστήριξη της τοπικής επιχειρηματικότητας και της λειτουργίας των επιχειρήσεων

Στρατηγικοί Άξονες

 • Υποστήριξη τοπικής οικονομίας & επιχειρηματικότητας

Περιγραφή

Ανακατανομή του χώρου παρά το κράσπεδο στη μία ή και στις δύο πλευρές του οδοστρώματος για τη δημιουργία ουρών αναμονής πεζών για την πρόσβαση σε επιχειρήσεις και υπηρεσίες. Ανακατανομή του χώρου επί του πεζοδρομίου για την εξυπηρέτηση των αναγκών του λιανικού εμπορίου και εστίασης (τραπεζοκαθίσματα)

Κλίμακα εφαρμογής

Σημειακή παρέμβαση ή Σε επίπεδο άξονα

Σκοπός

 • Ενίσχυση της τοπικής οικονομίας και διασφάλιση της αποτελεσματικής λειτουργίας των επιχειρήσεων
 • Τήρηση μέτρων κοινωνικής αποστασιοποίησης κατά την εξυπηρέτηση από λιανικά καταστήματα (περιοχής αναμονής στο πεζοδρόμιο) και από υπηρεσίες εστίασης (τραπεζοκαθίσματα)

Περιοχή εφαρμογής

 • Κατά μήκος κεντρικών οδών και μεγάλων οδικών αρτηριών με βασικές επιχειρήσεις/υπηρεσίες 
 • Οδοί όπου τα υφιστάμενα πεζοδρόμια είναι στενά ή/και πολυσύχναστα και όπου δεν μπορεί να περιοριστεί η μηχανοκίνητη κυκλοφορία για την απόδοση περισσότερου χώρου στους πεζούς 
 • Κατά μήκος ή δίπλα σε βασικούς διαδρόμους ΔΑΣ όπου οι υπηρεσίες έχουν μειωμένη χωρητικότητα

Φάσεις εφαρμογής

 • Φάση Ι: Περιοχές αναμονής στο πεζοδρόμιο για υπηρεσίες λιανικού εμπορίου και εστίασης (επαρκής χώρος αναμονής για εξυπηρέτηση και παραλαβή προϊόντων τηρώντας τα μέτρα κοινωνικής αποστασιοποίησης)
 • Φάση ΙΙ: Ανακατανομή χώρου πεζοδρομίων και προσωρινές επεκτάσεις πεζοδρομίων για υπηρεσίες λιανικού εμπορίου και εστίασης (αύξηση διαθέσιμου χώρου για τραπεζοκαθίσματα, parklets). Για την εφαρμογή αυτού του μέτρου θα πρέπει να διασφαλιστεί μία ελεύθερη ζώνη επαρκούς πλάτους για την κίνηση των πεζών.  

Δείκτες παρακολούθησης (KPIs)

 • Κ1: Στάθμη εξυπηρέτησης πεζών σε σημεία στενώσεων λόγω απόδοσης επιπλέον χώρου σε καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος
 • Κ2: Διαθέσιμη επιφάνεια ανά πεζό κατά τις ώρες αιχμής στα πεζοδρόμια βασικών οδικών αξόνων
 • Ο1: Δείκτης Επιχειρηματικής Εμπιστοσύνης BCI
 • Ο2: Δείκτης Καταναλωτικής Εμπιστοσύνης CCI
 • Ο3: Δείκτης Αναστολών Συμβάσεων Εργασίας (ΔΑΣΕ)

Οφέλη

 • Μείωσης της μετάδοσης και της εξάπλωσης της πανδημίας του COVID-19
 • Αύξηση/διατήρηση αριθμού των τοπικών επιχειρήσεων και βελτίωση της προσπελασιμότητας τους

Καλές πρακτικές

Μετά το πρώτο κύμα της πανδημίας και αφού οι επιχειρήσεις άνοιξαν και πάλι, σε πολλά από τα πεζοδρόμια κατά μήκος εμπορικών οδών άρχισαν να δημιουργούνται ουρές αναμονής. Η περιορισμένη δυνατότητα διασφάλισης τήρησης των μέτρων κοινωνικής αποστασιοποίησης στα καταστήματα σημαίνει ότι οι ουρές σχηματίζονται γρήγορα μπροστά από τις εισόδους των καταστημάτων, καταλαμβάνοντας συχνά ολόκληρη την πρόσοψη του κτιρίου.

Παραδείγματα από το Ηνωμένο Βασίλειο και τον Καναδά δείχνουν επεκτάσεις πεζοδρομίων που καταλαμβάνουν χώρους στάθμευσης επί της οδού, ώστε να εξυπηρετούν τόσο την κίνηση των πεζών όσο και τις ουρές αναμονής δημιουργώντας τον απαραίτητο χώρο για την τήρηση των μέτρων κοινωνικής αποστασιοποίησης. Στην Ολλανδία, ορισμένοι πρώην κοινόχρηστοι χώροι για ποδηλάτες και πεζούς έχουν παραχωρηθεί εξ ολοκλήρου στην κυκλοφορία των πεζών. Η πρόκληση, ωστόσο, είναι να βρεθεί τώρα η ισορροπία μεταξύ της υποστήριξης της οικονομικής ανάκαμψης των επιχειρήσεων με επεκτάσεις των πεζοδρομίων χωρίς να θυσιάζεται ο χώρος που δίνεται στους πεζούς.

Κατά τη διάρκεια της COVID-19, η χρήση των δρόμων στις πόλεις σε όλο τον κόσμο έχει μετατοπιστεί, εν μέρει και τουλάχιστον προσωρινά, προς το περπάτημα, την ποδηλασία, το υπαίθριο φαγητό, το πράσινο και την τοπική οικονομία. Μικρά πάρκα – που μερικές φορές ονομάζονται parklets – σχηματίστηκαν από αναδιαμορφωμένους χώρους στάθμευσης αυτοκινήτων ή κατέλαβαν θέσεις στάθμευσης στο δρόμο. Σε πολλές πόλεις, οι πολίτες δειπνούν έξω από τα καταστήματα εστίασης σε προσωρινά ανασχεδιασμένα πεζοδρόμια. 

Το Τορόντο, Καναδάς έχει ξεκινήσει το σχέδιο «CurbTO» για την αντιμετώπιση των ουρών αναμονής και του συνωστισμού στα πεζοδρόμια. Ο Δήμος έχει εντοπίσει hotspots όπου υπάρχουν ουρές ή σημεία συμφόρησης στα πεζοδρόμια που πρέπει να αντιμετωπιστούν. Το Βανκούβερ, Καναδάς, έχει εγκαταστήσει τους χώρους αναμονής πεζών, γνωστούς ως Room to Queue, σε διάφορους εμπορικούς διαδρόμους έξω από βασικές επιχειρήσεις. Το Μιλάνο έχει ορίσει  υπαίθριους χώρους εστίασης με την επαναχρησιμοποίηση χώρων στάθμευσης. Η οδός Broadway του Σικάγο, ΗΠΑ μετατράπηκε σε δημόσιο χώρο για τους πεζούς, χρησιμοποιώντας τις λωρίδες στάθμευσης ως υπαίθριους χώρους καθισμάτων για εστιατόρια. Δεκαοκτώ δημόσιοι χώροι στο Βίλνιους, Λιθουανία συμπεριλαμβανομένης της κεντρικής πλατείας του Καθεδρικού Ναού, έχουν ανοίξει για υπαίθριες καφετέριες και εστιατόρια, ώστε οι επιχειρήσεις να μπορούν να λειτουργούν με ασφάλεια.

Σε διάφορες πόλεις παγκοσμίως, σχεδόν εν μία νυκτί, χώροι στάθμευσης και οδοί μετατράπηκαν σε χώρους για την υποστήριξη της λειτουργίας των τοπικών επιχειρήσεων. Πολλοί από αυτούς τους χώρους πέτυχαν τον αρχικό τους σκοπό, δηλαδή την υποστήριξη των τοπικών επιχειρήσεων και την ικανοποίηση των κατευθυντήριων γραμμών για τη δημόσια υγεία όσον αφορά την κοινωνική αποστασιοποίηση. Επιπλέον, πολλές πόλεις επιθυμούν να καταστήσουν αυτούς τους προσωρινούς υπαίθριους χώρους εστίασης ως μόνιμους.

Σχετικοί δείκτες

Υψηλή συσχέτιση:
Κ1: Στάθμη εξυπηρέτησης πεζών σε σημεία στενώσεων
Κ2: Διαθέσιμη επιφάνεια ανά πεζό κατά τις ώρες αιχμής στα πεζοδρόμια βασικών οδικών αξόνων
Κ11: Λόγος v/c σε οδικά τμήματα του βασικού οδικού δικτύου
Ο1: Δείκτης Επιχειρηματικής Εμπιστοσύνης
Ο2: Δείκτης Καταναλωτικής Εμπιστοσύνης
Ο3: Δείκτης Αναστολών Συμβάσεων Εργασίας

Μέτρια συσχέτιση:
Κ10: Λόγος συσσώρευσης προς προσφορά στάθμευσης στην κεντρική περιοχή
Ο4: Δείκτης Ψηφιακού Μετασχηματισμού Επιχειρήσεων

Χαμηλή συσχέτιση:
Κ9: Επίπεδο υπερβάσεων των επιτρεπτών ορίων ταχύτητας
Ψ2: Δείκτης μοναξιάς και κοινωνικής υποστήριξης