Ονομασία

Βελτίωση οδικής ασφάλειας

Στρατηγικοί Άξονες

 • Εξασφάλιση λειτουργικότητας συστήματος μηχανοκίνητης κυκλοφορίας
 • Προώθηση μη-μηχανοκίνητων μετακινήσεων με συνθήκες υγείας και ασφάλειας

Περιγραφή

Μέτρα για τη βελτίωση της οδικής ασφάλειας, ιδιαίτερα των ευάλωτων χρηστών της οδού, όπως:

 • Μείωση των ορίων ταχύτητας των μηχανοκίνητων οχημάτων για τη βελτίωση της ασφάλειας όλων των χρηστών της οδού
 • Βελτίωση των διαβάσεων για να μπορούν οι μετακινούμενοι να περπατούν/ποδηλατούν με ασφάλεια

Κλίμακα εφαρμογής

Σημειακή παρέμβαση ή Σε επίπεδο άξονα

Σκοπός

 • Μείωση των ταχυτήτων που αναπτύσσονται από την μηχανοκίνητη κυκλοφορία
 • Μείωση των οδικών τροχαίων ατυχημάτων, ιδιαίτερα αυτών στα οποία εμπλέκονται ευάλωτοι χρήστες της οδού
 • Βελτίωση οδικής ασφάλειας χρηστών, ιδιαίτερα των ευάλωτων χρηστών της οδού 

Περιοχή εφαρμογής

 • Οδοί με μεγάλο πλάτος λωρίδων κυκλοφορίας όπου εντοπίζονται σημαντικές κυκλοφοριακές ροές και καταγράφονται υψηλές ταχύτητες
 • Οδοί με μεγάλα ευθύγραμμα τμήματα που ευνοούν την ανάπτυξη υψηλών ταχυτήτων
 • Τοπικές οδοί για να μπορούν οι πεζοί, τα ποδήλατα και τα ΕΠΗΟ να μετακινούνται με ασφάλεια επί του οδοστρώματος
 • Κρίσιμες διασταυρώσεις του οδικού δικτύου όπου αναπτύσσονται υψηλές ταχύτητες και καταγράφεται η διέλευση σημαντικού αριθμού πεζών και ποδηλάτων

Φάσεις εφαρμογής

 • Φάση Ι: Επιβολή χαμηλών ορίων ταχύτητας για τη μηχανοκίνητη κυκλοφορία (30 ή ακόμα και 20 km/h εάν κρίνεται απαραίτητο) σε συγκεκριμένους οδούς και περιοχές. Επανασχεδιασμός κρίσιμων διασταυρώσεων οδικού δικτύου. 
 • Φάση ΙΙ: Διατήρηση ορίων ταχύτητας υπό προϋποθέσεις. Βασικά κριτήρια για την διατήρηση των χαμηλών ορίων ταχύτητας είναι η μείωση των παραβάσεων, η μείωση των ατυχημάτων, ιδιαίτερα με ευάλωτους χρήστες, οι επιπτώσεις στη μηχανοκίνητη κυκλοφορία λόγω αυξημένων καθυστερήσεων και η αποδοχή του μέτρου από το ευρύ κοινό. 

Δείκτες παρακολούθησης (KPIs)

 • Κ9: Επίπεδο υπερβάσεων των επιτρεπτών ορίων ταχύτητας

Οφέλη

 • Αύξηση ποσοστού της πεζής μετακίνησης
 • Αύξηση ποσοστού χρήσης ποδηλάτου/ΕΠΗΟ

Καλές πρακτικές

Κατά τη διάρκεια της πανδημίας αυξήθηκε τόσο η ταχύτητα κυκλοφορίας των μηχανοκίνητων οχημάτων όσο και τα φαινόμενα υπέρβασης του ορίου ταχύτητας. Η αύξηση της ταχύτητας της κυκλοφορίας αυξάνει τους κινδύνους για τους άλλους χρήστες του δρόμου, συμπεριλαμβανομένων εκείνων που περπατούν και κάνουν ποδήλατο.

Για τους λόγους αυτούς, οι αρχές συχνά μειώνουν τις μέγιστες ταχύτητες κυκλοφορίας σε 30km/h ή λιγότερο, καθώς αυτό είναι το ασφαλές όριο για δρόμους μικτής χρήσης. Σε γενικές γραμμές, τα μέτρα αυτά βασίζονται σε καθιερωμένες πρακτικές για την εξασφάλιση της ασφάλειας των υποδομών για την ποδηλασία και το περπάτημα.

Η Μπογκοτά, Κολομβία εφάρμοσε σε όλη την πόλη όριο ταχύτητας 50 km/h. Το Τμήμα Μεταφορών της Πασαντίνα, Καλιφόρνια, ΗΠΑ τοποθέτησε πινακίδες για την μείωση της ταχύτητας κυκλοφορίας των οχημάτων  κατά μήκος των μεγάλων οδών της πόλης. Το Τμήμα Μεταφορών του Λος Άντζελες, ΗΠΑ έθεσε όλους τους φωτεινούς σηματοδότες της πόλης σε “νυχτερινή λειτουργία”, δηλαδή τα σήματα να αλλάζουν σε κόκκινο όταν ο όγκος κυκλοφορίας είναι πραγματικά χαμηλός, ώστε να αποφευχθούν τα πράσινα κύματα των σημάτων και να απαιτηθεί από τους ανθρώπους να πηγαίνουν πιο αργά.

Το Μοντρέιγ, Γαλλία δημιούργησε ασφαλέστερες συνθήκες για τους πεζούς χρησιμοποιώντας έντονα χρώματα στη διάβαση των πεζών και μια νησίδα καταφυγής με την χρήση εύκαμπτων κώνων.

Το Όκλαντ, Νέα Ζηλανδία χρησιμοποίησε κώνους για να αυξήσει την ορατότητα των πεζών σε διαβάσεις, βοηθώντας τους ανθρώπους να περπατήσουν προς/από βασικές υπηρεσίες όπως παντοπωλεία, χώρους διανομής τροφίμων και χώρους  πραγματοποίησης εμβολίων.

Οι Βρυξέλλες προσάρμοσαν τη ρύθμιση των φωτεινών σηματοδοτών σε εκατό διασταυρώσεις για να βελτιωθεί η οδική ασφάλεια και ομαλότητα για όλους τους χρήστες της οδού. Οι συντομότεροι κύκλοι φωτεινών σηματοδοτών μείωσαν τον χρόνο αναμονής για πεζούς, ποδηλάτες και αυτοκίνητα. Για παράδειγμα, σε μια διασταύρωση, ο χρόνος αναμονής των πεζών μειώθηκε κατά 40 δευτερόλεπτα. 

Ο δήμος του Ρότερνταμ, Ολλανδία αποφάσισε να παρατείνει τον χρόνο που οι φωτεινοί σηματοδότες είναι πράσινοι για τους πεζούς και τους ποδηλάτες. Έτσι παρέχεται περισσότερος χώρος για αυτές τις ομάδες κινητικότητας και μειώνονται οι ουρές αναμονής μπροστά από τις διαβάσεις. 

Σχετικοί δείκτες

Υψηλή συσχέτιση:
Κ9: Επίπεδο υπερβάσεων των επιτρεπτών ορίων ταχύτητας

Χαμηλή συσχέτιση:
Κ5: Μέση απόσταση βαδίσματος από τον κοντινότερο εν λειτουργία χώρο αθλητισμού
Κ6: Μέση απόσταση βαδίσματος από τον κοντινότερο εν λειτουργία δημόσιο χώρο κοινωνικού χαρακτήρα
Κ7: Μέση απόσταση βαδίσματος από τον κοντινότερο χώρο παραλαβής / παράδοσης δεμάτων
Κ8: Έκταση δημοσίων χώρων με κοινωνικό χαρακτήρα κατ’ άτομο
Ψ5: Δείκτης δυσανεξίας στην αβεβαιότητα