Ονομασία

Προσαρμογή συστήματος ΔΑΣ

Στρατηγικοί Άξονες

 • Εξασφάλιση λειτουργικότητας συστήματος μηχανοκίνητης κυκλοφορίας
 • Υποστήριξη τοπικής οικονομίας & επιχειρηματικότητας

Περιγραφή

Λήψη μέτρων για την αναπροσαρμογή του συστήματος ΔΑΣ όπως:

 • Ίδρυση ή επέκταση λωρίδων αποκλειστικής κυκλοφορίας ΔΑΣ και επανασχεδιασμός συγκεκριμένων γραμμών και δρομολογίων προκειμένου να μπορεί να εξυπηρετηθεί η ζήτηση κατά τη διάρκεια της πανδημίας
 • Παροχή επαρκούς χώρου αναμονής για τους επιβάτες των ΔΑΣ σε στάσεις και τερματικούς σταθμούς, αλλαγή του τρόπου επιβίβασης/αποβίβασης επιβατών (π.χ. να επιτρέπεται η επιβίβαση από την πίσω πόρτα) και αλλαγή του τρόπου ακύρωσης των εισιτηρίων προκειμένου να μην δημιουργούνται ουρές εντός των οχημάτων (π.χ. επιβίβαση με τη χρήση ανέπαφων πληρωμών και εισιτηρίων και συλλογή κομίστρων εκτός του οχήματος)

Κλίμακα εφαρμογής

Σημειακή παρέμβαση ή Σε επίπεδο άξονα ή Σε επίπεδο περιοχής

Σκοπός

 • Ικανοποίηση μεταβαλλόμενης ζήτησης κατά τις διάφορες φάσεις της πανδημίας μέσω του δυναμικού σχεδιασμού των δρομολογίων ΔΑΣ
 • Ικανοποίηση αναγκών χρηστών που δεν μπορούν να μετακινηθούν με άλλα μεταφορικά μέσα
 • Διασφάλιση πρόσβασης σε χώρους εργασίας και άλλες βασικές υπηρεσίες με ΔΑΣ
 • Τήρηση μέτρων κοινωνικής αποστασιοποίησης κατά τη μετακίνηση με ΔΑΣ

Περιοχή εφαρμογής

 • Σημαντικοί οδικοί άξονες όπου διέρχονται πολλές γραμμές ΔΑΣ, καταγράφεται σημαντική επιβατική κίνηση και παρέχουν πρόσβαση σε νοσοκομεία και άλλες βασικές υπηρεσίες, σημαντικές συνδέσεις με προορισμούς όπως εμπορικές περιοχές,  περιοχές απασχόλησης, πάρκα
 • Στάσεις και τερματικοί σταθμοί όπου συγκεντρώνεται υψηλός αριθμός επιβατών κατά τη διάρκεια της ημέρας
 • Στάσεις σε πεζοδρόμια που είναι πολυσύχναστα και δεν διαθέτουν επαρκές πλάτος που να επιτρέπει την αναμονή των επιβατών τηρώντας τα μέτρα κοινωνικής αποστασιοποίησης 

Φάσεις εφαρμογής

 • Φάση Ι: Επανασχεδιασμός και αναδιοργάνωση γραμμών και δρομολογίων ΔΑΣ, δημιουργία νέων προσωρινών λωρίδων αποκλειστικής κυκλοφορίας οχημάτων ΔΑΣ καταργώντας την παρόδια στάθμευση σε συγκεκριμένες οδούς και λήψη μέτρων στις στάσεις και εντός των οχημάτων ΔΑΣ για την διασφάλιση της ασφαλούς κυκλοφορίας των επιβατών. Δημιουργία λεωφορειακής γραμμής αποκλειστικά για την πρόσβαση σε νοσοκομειακές μονάδες.
 • Φάση ΙΙ: Μονιμοποίηση προσωρινών λεωφορειολωρίδων και ανασχεδιασμός γραμμών και δρομολογίων υπό όρους. Όσον αφορά τις λεωφορειολωρίδες βασικά κριτήρια για τη μετατροπή τους σε μόνιμες είναι τα οφέλη που προκύπτουν για την κυκλοφορία των ΔΑΣ (μειωμένοι χρόνοι διαδρομής, αύξηση επιβατικής κίνησης, κ.ά.), οι επιπτώσεις στην μηχανοκίνητη κυκλοφορία λόγω καθυστερήσεων στην κυκλοφορία των οχημάτων κατά την επιστροφή στην κανονικότητα και η αποδοχή του μέτρου από το ευρύ κοινό. Όσον αφορά τις αλλαγές σε γραμμές και δρομολόγια, κατά την επιστροφή στην κανονικότητα, με βάση την ικανοποίηση των επιβατών, θα πρέπει να εξεταστεί το ενδεχόμενο να γίνουν μόνιμες κάποιες από αυτές τις αλλαγές (π.χ. η ίδρυση μίας λεωφορειακής γραμμής που να εξυπηρετεί έναν σημαντικό χώρο αναψυχής μπορεί να προσελκύει επιβάτες και μετά της πανδημία).

Δείκτες παρακολούθησης (KPIs)

 • Κ11: Λόγος v/c σε οδικά τμήματα του βασικού οδικού δικτύου
 • Ψ2: Δείκτης μοναξιάς και κοινωνικής υποστήριξης
 • Ο1: Δείκτης Επιχειρηματικής Εμπιστοσύνης BCI
 • Ο2: Δείκτης Καταναλωτικής Εμπιστοσύνης CCI
 • Ο3: Δείκτης Αναστολών Συμβάσεων Εργασίας

Οφέλη

 • Μείωσης της μετάδοσης και της εξάπλωσης της πανδημίας του COVID-19
 • Αύξηση μεριδίου χρήσης ΔΑΣ
 • Αύξηση/διατήρηση αριθμού των τοπικών επιχειρήσεων και βελτίωση της προσπελασιμότητας τους

Καλές πρακτικές

Σε πολλές πόλεις παγκοσμίως, οι πάροχοι μεταφορικών υπηρεσιών επέτρεψαν στους πολίτες να επβιβάζονται στα λεωφορεία χρησιμοποιώντας τις πίσω πόρτες, σε μια προσπάθεια να αποφευχθούν φαινόμενα συνωστισμού. Σε άλλες περιπτώσεις, οι πάροχοι επέλεξαν να αναστείλουν ακόμη την είσπραξη κομίστρων για κάποια χρονική περίοδο. 

Οι φορείς εκμετάλλευσης λεωφορείων στο Ισραήλ εφάρμοσαν πιλοτικά την ανίχνευση σε πραγματικό χρόνο της πληρότητας των λεωφορείων και της ζήτησης για μετακινήσεις για τη δημιουργία δρομολόγησης κατά παραγγελία. Η HopOn δοκίμασε πιλοτικά ένα εργαλείο που δημιουργεί δρομολόγηση κατά παραγγελία για λεωφορεία. Η εφαρμογή κατευθύνει σε νέες διαδρομές λεωφορείων με βάση την πληρότητα των επιβατών και τη ζήτηση και δημιουργεί ευέλικτες δημόσιες συγκοινωνίες. Κάθε οδηγός ή ελεγκτής, εγκαθιστά την εφαρμογή HopOn στο τηλέφωνο ή το tablet του και μπορεί να ξεκινήσει την οδήγηση σε μια νέα διαδρομή χρησιμοποιώντας φωνητικές εντολές και εντολές χάρτη. Η εφαρμογή ανιχνεύει σε πραγματικό χρόνο πόσοι επιβάτες βρίσκονται σε κάθε όχημα και πόσοι επιβάτες βρίσκονται σε κάθε σταθμό. Με βάση αυτές τις πληροφορίες το σύστημα μπορεί να στείλει άλλο όχημα και να διαχειριστεί τη λειτουργία με βάση τη ζήτηση. 

Οι φορείς μεταφορών στο Αμβούργο, Γερμανία παρακολουθούν τη ζήτηση στις διάφορες διαδρομές λεωφορείων και αστικών σιδηροδρόμων και προσαρμόζουν τις υπηρεσίες ανάλογα. Στις διαδρομές με υψηλή ζήτηση, οι υπηρεσίες αυξάνονται ενώ το αντίστροφο συμβαίνει για τις διαδρομές με χαμηλή ζήτηση. 

Το Λας Βέγκας, ΗΠΑ έχει προσθέσει περισσότερες στάσεις και νωρίτερα ωράρια εξυπηρέτησης στα δρομολόγια για να βοηθήσει τα άτομα να επωφεληθούν από τα καταστήματα που προσφέρουν ειδικές ώρες εξυπηρέτησης για τους ηλικιωμένους και τα άτομα με υποκείμενα ιατρικά προβλήματα.

Για να προσαρμοστεί στην κρίση, η εταιρεία ΔΑΣ των Βρυξελλών αύξησε τις συχνότητες των δρομολογίων που εξυπηρετούν νοσοκομεία και εγκαταστάσεις περίθαλψης, καθώς και τα δρομολόγια κατά τις ώρες αιχμής. Άλλες μη βασικές γραμμές μείωσαν τις συχνότητες ή διακόπηκαν προσωρινά, προκειμένου να περιοριστούν οι μη βασικές μετακινήσεις και να μπορέσει το προσωπικό να επικεντρώσει τις προσπάθειές του στην κάλυψη των αναγκών προτεραιότητας.

Η Μαδρίτη, Ισπανία εισήγαγε μια νέα δωρεάν λεωφορειακή γραμμή που συνδέει το κέντρο της πόλης με ένα νέο προσωρινό νοσοκομείο. Η ειδική υπηρεσία παρέχει δωρεάν τη μεταφορά επαγγελματιών υγείας και εθελοντών προς το νοσοκομείο που έχει συσταθεί σε προσωρινές εγκαταστάσεις και θα παραμείνει ενεργή καθ’ όλη τη διάρκεια της κατάστασης έκτακτης ανάγκης στη χώρα.

Το Λονδίνο, Ηνωμένο Βασίλειο ξεκίνησε ενημερωτική εκστρατεία για την προώθηση της κοινωνικής αποστασιοποίησης στους σταθμούς λεωφορείων. Το Μαϊάμι χρησιμοποίησε χρωματικές διαγραμμίσεις για να οριοθετήσει τις κατάλληλες αποστάσεις για τη τήρηση των κανόνων κοινωνικής αποστασιοποίησης σε σταθμούς μέσων μαζικής μεταφοράς. Το Μπουένος Άιρες χρησιμοποίησε χρώματα και εικονίδια για να υποδείξει τις κατάλληλες αποστάσεις για τους επιβάτες σε σταθμούς ΔΑΣ, χώρους αναμονής και ουρές.

Σχετικοί δείκτες

Υψηλή συσχέτιση:
Κ11: Λόγος v/c σε οδικά τμήματα του βασικού οδικού δικτύου
Ψ2: Δείκτης μοναξιάς και κοινωνικής υποστήριξης
Ο1: Δείκτης Επιχειρηματικής Εμπιστοσύνης
Ο2: Δείκτης Καταναλωτικής Εμπιστοσύνης
Ο3: Δείκτης Αναστολών Συμβάσεων Εργασίας

Μέτρια συσχέτιση:
Κ1: Στάθμη εξυπηρέτησης πεζών σε σημεία στενώσεων
Κ10: Λόγος συσσώρευσης προς προσφορά στάθμευσης στην κεντρική περιοχή