Ονομασία

Κοινόχρηστη κινητικότητα

Στρατηγικοί Άξονες

 • Εξασφάλιση λειτουργικότητας συστήματος μηχανοκίνητης κυκλοφορίας
 • Προώθηση μη-μηχανοκίνητων μετακινήσεων με συνθήκες υγείας και ασφάλειας

Περιγραφή

Προώθηση συστημάτων κοινόχρηστης κινητικότητας (Ι.Χ. οχήματα, ποδήλατα και scooters) που παρέχει βιώσιμες και οικονομικά προσιτές εναλλακτικές λύσεις σε συνδυασμό και με την μειωμένη και λειτουργία και χωρητικότητα των ΔΑΣ.

Κλίμακα εφαρμογής

Σε επίπεδο περιοχής

Σκοπός

 • Ικανοποίηση αυξημένων αναγκών χρηστών που εγκατάλειψαν τις ΔΑΣ
 • Παροχή πρόσβασης σε υπηρεσίες ζωτικής σημασίας για μετακινούμενους και εργαζόμενους με κοινόχρηστα μέσα μεταφοράς 

Περιοχή εφαρμογής

 • Οδοί που εξυπηρετούν την πρόσβαση σε νοσοκομεία και άλλες βασικές υπηρεσίες, σημαντικές συνδέσεις με προορισμούς όπως εμπορικές περιοχές,  περιοχές απασχόλησης, πάρκα, κ.ά. 
 • Κατά μήκος ή δίπλα σε βασικούς διαδρόμους ΔΑΣ όπου οι υπηρεσίες έχουν μειωμένη χωρητικότητα

Φάσεις εφαρμογής

 • Φάση Ι: Διατήρηση συστημάτων κοινόχρηστης κινητικότητας σε λειτουργία με την επιβολή των απαιτούμενων μέτρων απολύμανσης και καθαρισμού των οχημάτων. Παροχή κινήτρων, π.χ. δωρεάν διαδρομές, μειωμένα κόμιστρα, σε συγκεκριμένες πληθυσμιακές ομάδες, π.χ. εργαζόμενοι στον τομέα της υγείας και σε άλλες βασικές υπηρεσίες, προκειμένου να μπορούν να μετακινηθούν με συνθήκες άνεσης και ασφάλειας. Παροχή οριζόντιων κινήτρων π.χ. μειωμένες τιμές για την αύξηση της χρήσης αυτών των μέσων και την αντιμετώπιση της μειωμένης χρήσης των ΔΑΣ.
 • Φάση ΙΙ: Αύξηση του διαθέσιμου στόλου των συστημάτων κοινόχρηστης κινητικότητας υπό όρους. Βασικά κριτήρια για την αύξηση αυτή είναι η μεταβολή των χαρακτηριστικών μετακίνησης κατά την επαναφορά στην κανονικότητα εάν δηλαδή έχει αυξηθεί η χρήση αυτών των μέσων και η αποδοχή του μέτρου από το ευρύ κοινό.

Δείκτες παρακολούθησης (KPIs)

 • Ψ2: Δείκτης μοναξιάς και κοινωνικής υποστήριξης

Οφέλη

 • Μείωσης της μετάδοσης και της εξάπλωσης της πανδημίας του COVID-19
 • Αύξηση ποσοστού χρήσης ποδηλάτου/ΕΠΗΟ
 • Ανάπτυξη ενός ενιαίου συστήματος μεταφορών με συνδυασμένες μετακινήσεις

Καλές πρακτικές

Σε διάφορες πόλεις παγκοσμίως εφαρμόστηκαν κατά τη διάρκεια της πανδημίας διάφορες πρωτοβουλίες για την προώθηση της κοινόχρηστης κινητικότητας. 

Στο Ηνωμένο Βασίλειο, η Uber προσέφερε 200.000 δωρεάν διαδρομές σε εργαζόμενους της Εθνικής Υπηρεσίας Υγείας και της Επιτροπής Υγείας και Ασφάλειας του Ηνωμένου Βασιλείου. Για να υποστηριχθεί περαιτέρω το ζωτικής σημασίας προσωπικό των νοσοκομείων που πηγαίνει στη δουλειά, οι εργαζόμενοι του National Health Service λαμβάνουν έναν κωδικό με τον οποίο θα απαλλάσσονται από το 24ωρο τέλος πρόσβασης σε κοινόχρηστα ποδήλατα, πράγμα που σημαίνει ότι κάθε διαδρομή κάτω των 30 λεπτών είναι δωρεάν. Εκτός από τη δωρεάν πρόσβαση, οι σταθμοί στάθμευσης κοινοχρήστων ποδηλάτων κοντά στα νοσοκομεία έχουν προτεραιότητα, ώστε να διασφαλιστεί η τακτική προμήθεια ποδηλάτων για το ιατρικό προσωπικό.

Στο Σικάγο, ΗΠΑ η κοινή χρήση ποδηλάτων είναι δωρεάν για τους εργαζόμενους στον τομέα της υγειονομικής περίθαλψης και με μειωμένο κόστος για όλους τους υπόλοιπους κατά τη διάρκεια της πανδημίας.

Ο μη κερδοσκοπικός οργανισμός κοινής χρήσης ποδηλάτων του Τενεσί, ΗΠΑ, προσέφερε δωρεάν χρήση των υπηρεσιών του όλο το 24ωρο στους κατοίκους του Μέμφις για τέσσερις εβδομάδες, αρχής γενομένης από τον Μάρτιο του 2020. 

Σχετικοί δείκτες

Υψηλή συσχέτιση:
Ψ2: Δείκτης μοναξιάς και κοινωνικής υποστήριξης

Μέτρια συσχέτιση:
Κ1: Στάθμη εξυπηρέτησης πεζών σε σημεία στενώσεων
Κ2: Διαθέσιμη επιφάνεια ανά πεζό κατά τις ώρες αιχμής στα πεζοδρόμια βασικών οδικών αξόνων
Κ3: Πυκνότητα δικτύου ποδηλατοδρόμων
Κ4: Δείκτης συνδεσιμότητας δικτύου ποδηλατοδρόμων

Χαμηλή συσχέτιση:
Κ9: Επίπεδο υπερβάσεων των επιτρεπτών ορίων ταχύτητας
Ψ4: Δείκτης έκθεσης στην πληροφορία
Ψ5: Δείκτης δυσανεξίας στην αβεβαιότητα