Νέο άρθρο σε επιστημονικό περιοδικό!

Η έρευνα που εκπονήθηκε στο πλαίσιο του ερευνητικού έργου RESCUE και η οποία αφορούσε τη δημιουργία ενός στοχευμένου συστήματος δεικτών για τη διαχείριση της κινητικότητας σε συνθήκες πανδημίας, δημοσιεύτηκε στο διεθνές επιστημονικό περιοδικό «Transportation Engineering». Το εν λόγω άρθρο με τίτλο «A smart KPI system for reinforcing Sustainable Urban Mobility Plans under pandemic crises» είναι διαθέσιμο εδώ:

https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S2666691X2400023X