Νέο άρθρο σε επιστημονικό περιοδικό!

Η έρευνα που εκπονήθηκε στο πλαίσιο του ερευνητικού έργου RESCUE και η οποία αφορούσε την ανασκόπηση των μέτρων διαχείρισης της κινητικότητας που λήφθηκαν σε παγκόσμιο επίπεδο κατά τη διάρκεια της πανδημίας της COVID-19, παρουσιάστηκε στο διεθνές συνέδριο «Transport Research Arena (TRA) 2022» και δημοσιεύτηκε στο διεθνές επιστημονικό περιοδικό «Transportation Research Procedia». Το εν λόγω άρθρο με τίτλο «A comprehensive assessment of COVID-19 mobility management measures: An evidence-based worldwide review» είναι διαθέσιμο εδώ:

https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S2352146523009298